28.04.2021

AGRO ARCA 2019. - popis nagrađenih inovacija

AGRO ARCA 2019. POPIS NAGRAĐENIH INOVACIJA
DOMAĆI IZLAGAČI

VELIKA NAGRADA AGRO ARCA 2019.
VRPCA (KEDER) PES/PVC FI 6-13 MM - ZA IZRADU ZAVJESA (VRATA, JUMBO PLAKATA) KAO OPREMA ZA UVLAČENJE ZAVJESA U PROFILIRANE NOSAČE Tomislav Pokrajčić, Majo - commerce d.o.o.

IFIA NAGRADA
X-BIN MULTIFUNKCIONALNO AMBALAŽNO RJEŠENJE Heavy Duty d.o.o.

ZLATNA MEDALJA
ŽENSKA TORBICA OD INOVATIVNOG MATERIJALA SKIN WOOD Danijel Palajsa, DOMUS TRADE
VADILICA ZA SADNICE Obrtnička i tehnička škola Ogulin
SLATKI NAMAZ OD BATATA BEZ ŠEĆERA OPG Diana Prpić
VINO Srednja škola Ilok
SOK OD LIMUNSKE TRAVE S ARONIJOM I JABUKOM Božo Grginović, PG Anđela
PROJEKT „ATRIJ ZNANJA“ Veleučilište u Karlovcu
PRIRODNA KOZMETIKA OD KOZJEG MLIJEKA OPG Korošec
EKO-MUNDUS URBANA OPREMA OD OTPADNE PLASTIKE Josip Šincek, Tipos Resurs j.d.o.o.
MUSKULPIP PIP d.o.o.
DASKA ZA REZANJE S POSUDAMA ZA ODLAGANJE HRANE Marjan Matić, Merfid Husić
GOLJAT STROJEVI ZA PROFESIONALCE Družina Stvrnik Raufer d.o.o.
RUČNI UREĐAJ ZA PUNJENJE VREĆA Sašenko Sadiković, dipl. stroj. inž.
X-BIN MULTIFUNKCIONALNO AMBALAŽNO RJEŠENJE Heavy Duty d.o.o.

SREBRNA MEDALJA
SMART WASTE Iva Klarić, Alen Hrga, Matija Sučić, Sandra Zurak, Ana Ljubek, Matko Zurak , tvrtka Brain IT
NORMA PUMPE TIP: NP Grupa autora, Tvornica turbina d.o.o.
URBANI ZDENAC- OTPORNO NA SMRZAVANJE Marko Krtić- IWT Ilok
COCKTAILI Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac
INOVATIVNI FUNKCIONALNI PROIZVODI OD JANJEĆEG MESA Željka Cvrtila, Matko Kardum, Lidija Kozačinski, Tomislav Mikuš, Suzana Milinković Tur, Gordan Mršić, Bela Njari, Luka Pajurin, Nina Poljičak Milas, Ana Shek Vugrovečki, Miljenko Šimpraga, Branimira Špoljarić, Daniel Špoljarić, Ksenija Vlahović, Ivona Žura Žaja, Mario Živković, Goran Kiš, Maja Popović, Veterinarski fakultet i GEA-COM d.o.o.
SAMOHODNI UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE VODENIH POVRŠINA Ervin Matić
„MED(I)RA“ ZDRAVO PIĆE SA VISOKIM ORAC VRIJEDNOSTIMA Svijet biljaka d.o.o.
PROIZVODNJA HITINA U ZATVORENOM SUSTAVU IZ KVARNERSKIH RAKOVA - CROCRAB izv. prof. dr.s c. Sanja Štifter
MOBILNA VETERINARSKA AMBULANTA START UP Rijeka,
Marina Pijaca, dr. med. vet.
INOVATIVNI PROIZVODI UČENIČKIH ZADRUGA Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva
ANTIBAKTERIJSKA DASKA ZA TOALETNU ŠKOLJKU Nađa Zubčević
HRANILIŠTE ZA PTICE Osnovna škola Dubovac
SAKUPLJAČ PČELINJEG OTROVA Osnovna škola Dubovac

BRONČANA MEDALJA
URBANI VRT Dorotea Brajković, Mateo Cahun, Marko Ratković
BUNAR Dražen Škot, Šumarska i drvodjelska škola Karlovac
MJERAČ VLAGE Učenička školska zadruga “Sveti Marko Križevčanin”Osnovna škola Vladimir Nazor
JEDNODIJELNA GLAVA KOSILICE TRIMERA Blaž Ilić
TORBA ZA BRANJE PLODOVA I SKUPLJANJE AROMATIČNOG BILJA Pereša Bartol
SUSTAVI ZA PROČIŠĆAVANJE ZRAKA OD EMISIJE ANAEROBNE RAZGRADNJE EKO-projekt Rijeka, Dario Mamilović
RUČNI ALAT ZA PLIJEVLJENJE I OKOPAVANJE mag. prim. umj. Petra Juračić Kovač
IVY’S SWEET LAVANDER - SLASTICE Iva Čulumović
POSTROJENJE ZA DESALINIZACIJU MORSKE VODE KORIŠTENJEM ELEKTRIČNE I SOLARNE ENERGIJE Jure Vukić
SUPER ŠTIPALJKA – KVAČICA Karla Brstilo
CRONAMAZ Stjepan Fanjek, OPG Stjepan Fanjek
SISTEM ODRŽAVANJA VLAGE U KORIJENU BILJKE Živko Gelić

INOZEMNI IZLAGAČI

ZLATNA MEDALJA
NОVI ЕKОLОŠKI PОSТUPАK ZА PRОIZVОDNЈU BАKАR(II)-HIDRОKSIDА ZА ZАŠТIТU BILJА U VОĆАRSТVU I VINО GRАDАRSТVU Hemijska industrija ŽUPА Kruševac, Аlеksаndаr Маndić, dipl. inž. mаšinstvа (HI ŽUPА Krušеvаc), dr Мilutin Мilоsаvlјеvić, dipl. inž. tеhnоlоgiје (Univеrzitеt u Prištini, Fаkultеt tеhničkih nаukа - FТN), dr Ljilјаnа Pеcić, dipl. inž. mаšinstvа (Višа tеhničkа mаšinskа škоlа strukоvnih studiја - VТМŠ Тrstеnik), dr Аlеksаndаr Маrinkоvić, dipl. inž. tеhnоlоgiје (Univеrzitеt u Bеоgrаdu, Теhnоlоškо-mеtаlurški fаkultеt - ТМF), Мilеnа Мilоšеvić, dipl. inž. tеhnоlоgiје (Institut zа Hеmiјu, Теhnоlоgiјu i Меtаlurgiјu - IHТМ),Тihоmir Kоvаčеvić, dipl. inž. tеhnоlоgiје (Inоvаciоni cеntаr ТМF-а - IC ТМF), dr Јеlеnа Rusimirоvić, dipl. inž. tеhnоlоgiје (IC ТМF)
SMART CAR CARRYING LIVE AQUATIC ANIMALS Ali Reza Lotfi Khorzooghi
TREATMENT OF LIVER FAILURES AND SEVERE CONSTIPATION AND TREATMENT OF STOMACH ULCER Khabat Khedri

SREBRNA MEDALJA
MODEM ZA KASKADNO (SERIJSKO) POVEZIVANJE IZVORA ISTOSMJERNE STRUJE Vladimir Dimitrov
BIOLOGICAL & MULTIFUNCTIONAL PRINTER (BMP) Sajjad Ahmadi, Mahdi Fayezi
BAKERY PRODUCTS FORTIFIED WITH DRIED FRUITS OF ARONIA MELANOCARPA Monika Catana, Luminita Catana, Natasia Belc, Enuta Iorga, Anda-Gratiela Lazar, Alexandra Monica Lazar, National Research & Development Institute for Food Bioresources, IBA Bucharest

BRONČANA MEDALJA
SEA WATER PURIFICATION SYSTEM FOR AGRICULTURE AND DRINKING USES BY USING SOLAR ENERGIES AND DISTILLATION TECHNIQUE Dr. Babak Jaberinasab