OPĆI UVJETI IZLAGANJA SAJMA AGRO ARCA 2023

Organizator sajma AGRO ARCA 2023 je Hrvatska zajednica inovatora, u suradnji s gradom
Prelogom, shodno pravilima IFIA – Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora, uz
podršku Hrvatske zajednice tehničke kulture.


1. Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače.
2. Pravo sudjelovanja na sajmu imaju pravne i fizičke osobe u skladu s Općim uvjetima
izlaganja.
3. Na sajmu AGRO ARCA 2023 dopušteno je izlagati inovacije u poljoprivredi, prehrambenoj
industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, te nove proizvode i tehnologije iz područja
strojarstva, elektrotehnike, informatike, fizike, mehatronike, kemije, biologije, medicine i
drugih prirodnih i tehničkih područja vezanih za poljoprivredu.
4. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 28. travnja 2023. u 16:00 sati.
5. Prijave pristigle izvan roka navedenog u t. 4. Općih uvjeta izlaganja bit će odbačene.
6. Valjano dostavljena prijava ujedno se smatra i ugovorom zaključenim između izlagača i
organizatora kojim izlagač potvrđuje da prihvaća uvjete izlaganja. Izlagač je dužan prijavu
vlastoručno potpisati, a ako je izlagač pravna osoba, dužan je prijavu ovjeriti pečatom. U
slučaju ispunjavanja prijave na on-line obrascu ista je pravovaljana bez pečata i potpisa i
njenim ispunjavanjem izlagač prihvaća uvjete izlaganja.
7. Minimalni izložbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slučaju izložbenog prostora TIP A gdje
jedna inovacija dolazi na 1 m2.
8. Nakon zaprimljene prijave organizator će izlagaču ispostaviti ponudu za naručene usluge.
Izlagač je dužan izvršiti plaćanje prema ponudi najkasnije do 10. svibnja 2023.u 16:00 sati.
9. Uplatom izvršenom prema ponudi izlagač osigurava svoj izložbeni prostor.
10. Ukoliko izlagač ne izvrši uplatu u roku utvrđenom u t. 8. Općih uvjeta izlaganja ili do
navedenog roka obavijesti organizatora da odustaje od izlaganja, izlagaču neće biti osiguran
izložbeni prostor i dužan je organizatoru platiti 75 % cijene naručenog izložbenog prostora.
11. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na izložbi izvan roka utvrđenog u t. 8. Općih uvjeta
izlaganja, dužan je organizatoru platiti punu cijenu naručenog izložbenog prostora.
12. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora organizator se obvezuje izvršiti do
      11. svibnja 2023. godine do 15:00 sati.
13. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora dana
      11. svibnja 2023. od 15:00 sati.
14. Izlagač je dužan na dan službenog otvaranja sajma, najkasnije do 9:00 sati, opremiti izložbeni
prostor izložbenim sadržajem.
Službeno otvaranje sajma održat će se 12. svibnja 2023. s početkom u 11:00 sati.
15. U slučaju zahtjeva izlagača za dodatnim radovima, opremom ili namještajem na izložbenom
prostoru, organizator će izlagaču iste dodatno naplatiti u skladu s važećim cjenikom.
16. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške s njegovog izložbenog prostora prije službenog
zatvaranja sajma koje će se održati 14. svibnja 2023. godine. u 16:00 sati
Radno vrijeme izložbe je od 10:00 do 18:00 sati za posjetitelje i od 9:45 do 18:15 sati za
izlagače.
17. Organizator osigurava zaštitarsku službu tijekom trajanja sajma, no nije odgovoran za štetu,
gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva nastale tijekom radnog vremena sajma.
18. Za vrijeme trajanja sajma izvršit će se ocjenjivanje izložaka i najuspješnijim izlagačima i
izlošcima dodijeliti nagrade i priznanja sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima
AGRO ARCA.
19. Za održavanje čistoće između izložbenih prostora brine organizator, a sam izložbeni prostor
održava izlagač.
20. Cijene izložbenog prostora iskazane su bez PDV-a, temeljem čl. 90. st. 1. i 2. Zakona o PDV-u.
21. Eventualne sporove izlagač i organizator nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome
ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.