OPĆI UVJETI IZLAGANJA SAJMA AGRO ARCA 2022

Organizator sajma AGRO ARCA 2022. je Hrvatska zajednica inovatora, u suradnji s gradom Prelogom, shodno pravilima IFIA – Međunarodne federacije nacionalnih saveza inovatora, uz podršku Hrvatske zajednice tehničke kulture.

 1. Opći uvjeti primjenjuju se za sve izlagače.

 2. Pravo sudjelovanja na sajmu imaju pravne i fizičke osobe u skladu s Općim uvjetima izlaganja.

 3. Na sajmu AGRO ARCA 2022. dopušteno je izlagati inovacije u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji, te nove proizvode i tehnologije iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatike, fizike, mehatronike, kemije, biologije, medicine i drugih prirodnih i tehničkih područja vezanih za poljoprivredu.

 4. Prijave za sudjelovanje primaju se najkasnije do 29. travnja 2022. u 16:00 sati.

 5. Prijave pristigle izvan roka navedenog u t. 4. Općih uvjeta izlaganja bit će odbačene.

 6. Valjano dostavljena prijava ujedno se smatra i ugovorom zaključenim između izlagača i organizatora kojim izlagač potvrđuje da prihvaća uvjete izlaganja. Izlagač je dužan prijavu vlastoručno potpisati, a ako je izlagač pravna osoba, dužan je prijavu ovjeriti pečatom. U slučaju ispunjavanja prijave na on-line obrascu ista je pravovaljana bez pečata i potpisa i njenim ispunjavanjem izlagač prihvaća uvjete izlaganja.

 7. Minimalni izložbeni prostor po inovaciji je 2 m2, osim u slučaju izložbenog prostora TIP A gdje jedna inovacija dolazi na 1 m2.

 8. Nakon zaprimljene prijave organizator će izlagaču ispostaviti ponudu za naručene usluge. Izlagač je dužan izvršiti plaćanje prema ponudi najkasnije do 12. svibnja 2022..u 16:00 sati.

 9. Uplatom izvršenom prema ponudi izlagač osigurava svoj izložbeni prostor.

 10. Ukoliko izlagač ne izvrši uplatu u roku utvrđenom u t. 8. Općih uvjeta izlaganja ili do navedenog roka obavijesti organizatora da odustaje od izlaganja, izlagaču neće biti osiguran izložbeni prostor i dužan je organizatoru platiti 75 % cijene naručenog izložbenog prostora.

 11. Ukoliko izlagač otkaže sudjelovanje na izložbi izvan roka utvrđenog u t. 8. Općih uvjeta izlaganja, dužan je organizatoru platiti punu cijenu naručenog izložbenog prostora.

 12. Tehnički dio pripreme izložbenog prostora organizator se obvezuje izvršiti do 12. svibnja 2022. godine do 15:00 sati.

 13. Izlagač može započeti s radom na uređenju svog izložbenog prostora dana 12. svibnja 2022. godine od 15:00 sati.

 14. Izlagač je dužan na dan službenog otvaranja sajma, najkasnije do 9:00 sati, opremiti izložbeni prostor izložbenim sadržajem.

 15. Službeno otvaranje sajma održat će se 13. svibnja 2022. s početkom u 11:00 sati.

 16. U slučaju zahtjeva izlagača za dodatnim radovima, opremom ili namještajem na izložbenom prostoru, organizator će izlagaču iste dodatno naplatiti u skladu s važećim cjenikom.

 17. Izlagaču nije dopušteno odnositi izloške s njegovog izložbenog prostora prije službenog zatvaranja sajma koje će se održati 15. svibnja 2022. godine. u 14:00 sati

 18. Radno vrijeme izložbe je od 10:00 do 18:00 sati za posjetitelje i od 9:45 do 18:15 sati za izlagače.

 19. Organizator osigurava zaštitarsku službu tijekom trajanja sajma, no nije odgovoran za štetu, gubitke ili otuđenje izlagačevog vlasništva nastale tijekom radnog vremena sajma.

 20. Za vrijeme trajanja sajma izvršit će se ocjenjivanje izložaka i najuspješnijim izlagačima i izlošcima dodijeliti nagrade i priznanja sukladno Pravilniku o nagradama i priznanjima AGRO ARCA.

 21. Za održavanje čistoće između izložbenih prostora brine organizator, a sam izložbeni prostor održava izlagač.

 22. Cijene izložbenog prostora iskazane su bez PDV-a, temeljem čl. 90. st. 1. i 2. Zakona o PDV-u.

 23. Eventualne sporove izlagač i organizator nastojat će riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.